fbpx
Referensprojekt

Holtab 209 KWP

Om projektet

Holtab är en av Nordens ledande leverantörer av lösningar för kraftöverföring med produkter som nätstationer, fördelningsstationer, teknikhus och lågspänningsställverk. 
Företaget har en miljövision kallad ”Nettoelleverantör till 2025” där en solcellsanläggning från German Solar Sweden är ett första steg i denna satsning. Då produktionen på fabriken mestadels sker dagtid passade det perfekt att installera solceller för att kunna matcha elförbrukningen detta medför.

På anläggningen sitter där totalt  624 st solceller fördelade på både fabrikens tak och fasad, detta för att kunna utnyttja solens instrålning maximalt.  Anläggningens toppeffekt ligger på 209,04 kWp och kommer ge en förväntad produktion på ca 182 000 kWh, vilket motsvarar ungefär en femtedel av Holtabs totala energiförbrukning.

Anläggningsfakta:
  • 624 st LG 335L1C- A5 Wp paneler, (fördelat 540 st på tak + 84 st på fasad)
  • Monteringssystem: Basic altec monteringssystem på tak och German Click monteringssystem på fasad.
  • Växelriktare: 7 st SolarEdge SE 27,6,Kw
  • Optimerare: 312 st SolarEdge P600
  • Solcellsanläggningens toppeffekt: 209,04 kWp
  • Förväntad årlig produktion: ca 182 000 kWh