Lång erfarenhet kan man lita på

Om Zenitec

Om Zenitec

Storyn har sin början med en dansk entreprenör som tidigt såg möjligheter i solcellsteknikens tidiga utveckling i Tyskland. Vid en släktträff i Sverige kom han i kontakt med Hans-Inge Reimers som tillsammans med Kjell Klasson blev intresserade. Från GermanSolar till idag Zenitec som i dag arbetar som partner till återförsäljare över hela Sverige.

Från montörer till sollcellsgrossister

De första åren plockades och packades alla anläggningar av GermanSolar A/S i Danmark och kördes upp till Hästveda för vidare transport till kunden där de monterades. Försäljningen ökade kraftigt och från 2016 byggdes ett eget lager. 2018 hyrdes ytterligare lagerplatser i de gamla militärladorna. En ren solcellsgrossist som fokuserar på att stödja återförsäljare var nu ett faktum.

Zenitec var bland de första i branschen

1839 – Edmond Becquerel insåg att man kunde omvandla solens strålar till elektricitet. Han upptäckte då den fotovoltiatiska effekten. Där av namnet för solceller på engelska PV (Photovoltage)

1954 – Det amerikanska företaget Bell Laboratories presenterade de första fungerande solcellerna för rymden.

1960-talet – De första solcellspaneler för användningen på jorden tas fram.

1990-talet – En del företag i Sverige börjar investera i solceller.

2010 – De första solcellspanelerna säljs till privatpersoner. Ursprungsbolaget PVIR AB som snart blir GermanSolar AB i samarbete med danska GermanSolar A/S. 

2013 – GermanSolar svenska verksamhet startade hemma hos Hans-Inge Reimers och Kjell Klaesson. Verksamheten flyttar in i egna lokaler ”Möllan” tillsammans med en sybehörsaffär.

2014 – Första markmontaget – Sveriges 2:a största park, 140 kW Sandberg.

2015 – Monteras Skedalaanläggningen på 500 kW.

2018 – Elkedjan köpte in sig i GermanSolar Sweden vilket genererade en naturlig återförsäljarkanal. Via ett EU-projekt påbörjas arbetet med projektverktyget SolarSales som tidigare hette #kundportalen. SolarSales som idag är ett av Sveriges mest innovativa verktyg gick live 2019.

2019 – Solcellsakademin startar för att öka kunskaperna hos återförsäljare, installatörer och montörer. Verksamheten flyttar från Möllan till ”Hildings”. 

2021 – Omsättningen når över 60 miljoner med 10 anställda.

2022Numera har Zenitec tagit över en del av kontor och lager som tidigare varit en gammal sängfabrik med stora möjligheter. Att ta vara på det som finns i bygden har blivit ett signum vad gäller hållbar utveckling i verksamhetens tillväxt som ligger in linje med företagets kultur. 

Våra kunder

Som en erfaren svensk aktör med egen import och ett grundat engagemang är Zenitec den optimala partnern för energibolag, återförsäljare av solcellsteknik samt entreprenadfirmor och elinstallatörer. Zenitec har produkter, kunskaper, utbildning, erfarenheter, support och ett unikt säljverktyg som underlättar processen för kunderna. En trygg och utvecklande partner med stor expertis och innovativa produkter. 

Vår kärna

Entreprenadsandan sitter i väggarna och med den engagemanget. Kvalitet är viktigare än kvantitet och därför arbetar vi långsiktigt, med hög närvaro och med stor passion. Det förtroendekapital vi byggt tillsammans med våra medarbetare är vår värdefullaste investering.