Zenitec

Dataskyddsinformation

Den här informationen om dataskydd berör behandling av personuppgifter avseende företagskundregistret hos Kesko AB, som äger varumärket Zenitec Sweden AB.

1. Personuppgiftsansvarig

Zenitec Sweden AB
556918-9904
Östra Storgatan 36
282 75 Hästveda


Vid ärenden som rör den här behandlingen kan du kontakta info@zenitec.se

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande uppgifter för kontaktpersonen hos våra kunder:

 • Namn och kontaktuppgifter
  • Till exempel adress, telefonnummer och e-postadress
  • Befattning och ansvarsområde hos kunden
  • Organisationsnummer
 • Nekanden till att ta emot marknadskommunikation via post, e-post eller mobiltelefon
 • Data avseende hantering av kundrelationer
  • Till exempel kontaktpersoner för leverans och fakturering, användaruppgifter för konton, kundtjänstregister, kundfeedback och sändlistor (för exempelvis kampanj- eller informationsutskick)
 • Kreditupplysning för ägare till enskild firma och beviljad kredit
 • Registreringar till onlinetjänster
 • Bild och video (samtycke för användning dokumenteras separat)

3. För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Vi behandlar våra kunders kontaktpersoners personuppgifter för att kunna underhålla och utveckla företagets kundrelationer samt för fakturering, hantering av utestående fordringar, leverans av produkter och produktion av tjänster. Uppgifter behandlas dessutom avseende försäljning, kundbearbetning, rekrytering, kundkorrespondens, kundaktiviteter, sociala medier, kundstöd samt marknads- och informationsutskick postalt och digitalt.

Personuppgifter för kund hanteras av både Zenitec och dess avtalskunder via leadsgeneratorn/intresseanmälan vid begäran av offert samt vid marknadsföring. Vid godkänd offert skickas personuppgifter vidare till monteringsleverantör för bearbetning av orderunderlag samt transportör för leverans av gods

Behandlingen är nödvändig för ändamålen att uppfylla avtal med våra kunder och för att tillgodose våra berättigade intressen. Det är nödvändigt att det finns en utsedd kontaktperson i kundföretaget med vars hjälp driften mellan leverantören och Zenitec Sweden AB genomförs i praktiken.

4. Lagring av uppgifter

Så här lagras personuppgifterna för våra tjänster:

 • Kontaktpersonens uppgifter lagras under den tid han eller hon är kontaktperson och tre månader efter att vi mottagit ett meddelande om att den personen inte längre är kontaktperson
 • Data i dokument som ingår i vår bokföring lagras under 7 år

5. Vilka rättigheter har du?

Rätt till information
Du har rätt att bli informerad om behandlingen av personuppgifter och att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar. Om vi inte behandlar dina personuppgifter har du rätt att få även detta bekräftat.

Rätt till rättelse
Du har rätt att rätta eller komplettera personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga enligt ändamålet med behandlingen.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter från vårt register. Dina uppgifter kommer att raderas om det inte längre finns en laglig grund för att behålla uppgifterna.

Rätt att göra invändningar
Vi kan behandla dina personuppgifter som del av vår affärsverksamhet för att tillgodose vårt berättigade intresse efter att vi övervägt att behandlingen inte bryter mot skyddet av din personliga integritet. I dessa situationer har du rätt att invända mot behandlingen på grund av dina personliga skäl.

Du kan också när som helst göra invändningar mot databehandling för direkt marknadsföring.

Rätt till begränsning av behandling
Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När behandlingen är begränsad, kommer personuppgiftsansvarige bara att bearbeta dina data genom att lagra den. Du har denna rätt till exempel när du bestrider korrektheten i dina personuppgifter, om behandlingen är olaglig eller om du har bestridit behandlingen och din begäran är pågående.

6. Så här använder du dina rättigheter

Du kan begära att utnyttja dina rättigheter via info@zenitec.se. När du gör denna begäran kommer din identitet behöva verifieras.

7. Information om mottagarna av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig behandlar Zenitec Sweden AB själva personuppgifterna, men samarbetar även med olika tjänsteleverantörer. Zenitec Sweden AB strävar efter att samarbeta enbart med de bästa partner och ansvarar för sina tjänsteleverantörers aktiviteter avseende behandling av personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer kan variera, men omfattar:

 • Leverantörer av IT-tjänster
 • Leverantörer av logistiktjänster
 • Leverantörer av betalningstjänster
 • Leverantörer av marknadsföringstjänster

 

Om Zenitec involveras i en fusion, ett förvärv eller annat affärsarrangemang kan vi komma att lämna ut de registrerades personuppgifter till andra parter som är involverade i arrangemanget för att upprätthålla samarbetet med kunden. En sådan mottagare är Zenitecs moderbolag Kesko AB som är en rikstäckande distributör inom teknisk handel under varumärket Onninen. Du når Onninens dataskyddsinformation här.

Vissa myndigheter har också rätt enligt lag att få tillgång till personuppgifter. Dessa myndigheter är bland andra polis, tull, gränskontroll och skattemyndighet.

8. Rätten att inkomma med klagomål

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, kan du göra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

9. Information om automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering

Dina personuppgifter används inte för profilering eller automatiserat beslutsfattande.

10. Användning av data för andra ändamål

Vi behandlar inte dina personuppgifter för andra ändamål än dem som anges i det här dokumentet. Om nya ändamål för behandling skulle bli aktuella vid ett senare tillfälle, informerar vi om detta och om de rättsliga grunderna för behandlingen eller, om så behövs, ber vi om ditt samtycke att behandla dina personuppgifter för detta nya ändamål

11. Personuppgifter som samlats in från annat håll än från dig själv

Vi uppdaterar informationen om företaget via Bisnode, till exempel namnet på den person som är firmatecknare.

Vi använder offentliga källor för kundrekrytering.

12. Dataskyddsombud

Zenitec Sweden AB är en del av Kesko Group. Kontakta dataskyddsombudet på Kesko Oyj om du har frågor som berör behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter hos Keskokoncernen avseende den allmänna dataskyddsförordningen i EU.

Dataskyddsombudets kontaktinformation:
tietosuojavastaava@kesko.fi

Via post till:
Tietosuojavastaava/DPO
Kesko Oyj
PL 1
00016 Kesko,
Finland

Senast uppdaterad 2023-09-22